Arrangementsregler RAGNAROK

Ved å delta på vårt arrangement godtar du våre regler som er beskrevet under. Brudd på reglementet vil resultere i en advarsel, og i verste fall blir du bortvist og nektet tilgang til våre fremtidige arrangementer samt at foresatte vil bli kontaktet. Samtykkeskjema må signeres og medbringes for å komme inn på lanet!

Generelt info om ansvar

Det er den enkelte deltager og foresatte som er ansvarlig for innholdet på den enkeltes PC og eventuelt annet teknisk utstyr.
Det er også den enkelte deltager og foresatte som må avklare og godkjenne bruken av slikt utstyr.
Ragnarok har ikke anledning til å kontrollere deltagernes utstyr og bruk av eget utstyr. 

Inngang og billetter

Aldersgrensen for å delta på arrangementet: Du kan være med det året man fyller 13 år og må være under 18 år.

Ragnarok kan ikke stå ansvarlig for mindreårige. Alle deltagere MÅ derfor medbringe billett samt signert samtykkeskjema som en bekreftelse på at deltageren får lov til å delta på arrangementet. Dersom skrivet ikke er medbrakt vil det være mulig å fylle det ut ved oppmøte. Skrivet må være innlevert for at deltakeren skal få lov til å være med på lanet.

Når vi har registrert deg som deltager og funnet deg i systemet vårt, vil du få et adgangsbånd rundt armen din. Båndet fungerer som gyldig billett gjennom hele arrangementet, så det er derfor viktig at du ikke tar av båndet i løpet av arrangementet. Hver gang du går inn i lokalet skal du ALLTID uoppfordret vise båndet til våre inngangsvakter for å slippe inn.

Om du blir hentet før søndag 12.00 MÅ foreldre/foresatte komme inn for å signere deg ut. Dette for at vi skal ha oversikt over hvem og hvor mange vi har inne.

Utstyr, rydding og soving

Høyttalere eller andre støyende elementer er strengt forbudt å medbringe, da dette er forstyrrende for andre deltagere. Hvitevarer som f.eks. kjøleskap, vannkoker osv. er ikke tillatt. USB-drevne utstyr som kan kobles til din spillmaskin (f. eks små usb-kjøleskap, mobilladere osv.) er derimot lov å benytte seg av så lenge det ikke tar opp en ekstra stikkontakt.

Deltagere er selv ansvarlig for sitt eget utstyr og eiendeler. Alt personlig utstyr SKAL merkes med navn. Utstyr som ikke kan dokumenteres eiet vil kunne bli tilbakeholdt når utstyret skal tas med ut av arrangementet. Bruk/lån av andres utstyr uten godkjennelse fra eier, fører til øyeblikkelig utkastelse. Misbruk/hærverk av deltageres eller arrangør sitt utstyr fører til øyeblikkelig utkastelse, erstatningsansvar og vil bli politianmeldt.

Ragnarok skal ikke stilles ansvarlig dersom en deltager skulle være uheldig å ødelegge noe eller i verste fall bli frastjålet noen eiendeler. Vi anbefaler derfor at du tar med deg en sekk/bag som du kan ha småting i mens du sover (mobiltelefon, pc-mus, tastatur osv.). Alle tyverier vil bli rapportert og politianmeldt. Det er lurt av deg å bli fort kjent med de andre som sitter på samme rad som deg slik at dere alle kan passe på hverandres ting.

Du er selv ansvarlig for at det er, og ser ryddig ut rundt plassen din til enhver tid. Det er fint om du hjelper til med å holde det ryddig slik at det ikke skulle være nødvendig for en i crew å gi deg beskjed om å rydde. Dersom du har mye søppel, kan dette kastes i en søppelsekk som henger på enden av raden din, eller du kan samle det på plassen din til en fra crew kommer rundt og samler det inn.

Soving i sovepose og med liggeunderlag skal foregå på anviste plasser. Utenfor vil det alltid sitte vakter for å passe på deg, samt for å sørge for at det forblir stille og mørkt. Opphold eller brudd på avsperret område er forbudt. Soving skal kun skje på TILVISTE plasser.

Vi forstår at du har medbrakt dyrt utstyr som gjerne ikke er så lett å gå ifra. Vi tillater deg derfor å sove i stolen din på plassen din, men da skal du IKKE ligge på gulvet eller på madrasser. Du skal heller ikke ligge slik at det blir vanskelig å passere mellom radene. Det er viktig at disse reglene blir fulgt, da vi har dem med tanke på brannsikkerhet.

Det er ikke tillatt å kle seg lettkledd på arrangementet. Det vil si at bar overkropp, kun boxer-shorts og andre former for lett bekledning er forbudt (shorts, barfot og singlet går fint i lag).

Alkohol, vold, sex, tyveri, hets og rusmidler

Vi har nulltoleranse når det kommer til:

 • Bruk av narkotika og alkohol.
 • Medbragt drikke. All drikke uansett åpne/uåpnede flasker vil bli fratatt. Bager og utstyr vil bli sjekket ved inngang.
 • Røyking/snusing.
 • Tyveri.
 • All seksuell aktivitet.
 • Vold under arrangementet.
 • Å sabotere eller ødelegge Ragnarok Datapartys utstyr (dette må også erstattes).
 • Å sabotere eller ødelegge deltageres utstyr eller lignende.
 • Å ikke ta hensyn til de som sover.
 • Hets eller mobbing av deltagere eller Crew.
 • Ferdsel og opphold på avstengte rom og avsperra steder.
 • Anvisninger fra Crew ikke følges.

Ragnarok reserverer seg retten til å kaste ut deltagere ved brudd på regelverk/norsk lov eller som oppfører seg upassende, uansett sammenheng, uten advarsel.

Ragnarok er et rusfritt arrangement. ALL bruk av rusmidler er STRENGT forbudt.

Ragnarok tar avstand fra alle ulovlige kopieringer og programmer som bryter norsk lov. Ragnarok skal derfor ikke holdes ansvarlig dersom dette skulle skje.

Crew og sikkerhet

Vårt crew har full oversikt over arrangementet og vet best hva som må gjøres og hvilke beslutninger som må tas. Får du beskjed fra en i crewet om noe, så hør etter og gjør som du får beskjed om. Crewet gir ikke beskjeder for å være vanskelig, men for å passe på at deltagere har det kjekt. Det dummeste du kan gjøre er å starte å argumentere eller krangle med en i crew. Det er forventet at du utøver normal folkeskikk. Respekter de rundt deg eller aksepter konsekvensene.

Ønsker du å rapportere oppførselen til et av våre crew medlemmer, skal du ta kontakt med til enhver tid gjeldende Crew leder.

Dersom brann skulle oppstå, skal lokalet evakueres umiddelbart! Det er da ekstremt viktig å beholde roen med tanke på hvor mange personer som vil befinne seg i lokalet. Hører du brannalarmen gå, skal du etterlate alle dine eiendeler og fokusere på å komme deg selv i sikkerhet. Alle skal samles utenfor hallen ved den store gressplenen foran den gamle ungdomsskolen og ingen skal forlate området før vårt crew har kontroll. Crew skal gå kjapt igjennom alle garderober, toaletter og andre rom for å forsikre seg om at personer har kommet seg ut før de selv går ut. Andre i crew vil være tilgjengelig ute på evakueringsområdet.

Vedlegg

Samtykkeskjema

Share